Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hospodin53894 SGWaAP
0.332Boh1407708 SGWaAP
0.365Všemohúci8611 SGWaAP
0.378Pán_zástup1851 SGWaAP
0.381Pán39835 SGWaAP
0.388Izraelita11699 SGWaAP
0.422Izaiáš9340 SGWaAP
0.427Pánov46093 SGWaAP
0.436Iz9519 SGWaAP
0.441Otec142091 SGWaAP
0.445Syn35038 SGWaAP
0.448nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.449Šalamún9216 SGWaAP