Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hospodárstvo905 SGWaAP
0.470Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.506Priemysel1627 SGWaAP
0.578Školstvo2159 SGWaAP
0.602Inštitúcia857 SGWaAP
0.605Zdravotníctvo615 SGWaAP
0.612Ekonomika6031 SGWaAP
0.639Vývoj6627 SGWaAP
0.642Ekonomický9029 SGWaAP
0.648Štatistický786 SGWaAP
0.648Energetika1245 SGWaAP
0.653hospodárstvo243369 SGWaAP
0.654Kultúra10299 SGWaAP
0.654Odpadový613 SGWaAP
0.656Prognóza985 SGWaAP
0.657Zamestnanosť1654 SGWaAP
0.658Legislatíva800 SGWaAP
0.663Investícia1132 SGWaAP
0.668Východisko1009 SGWaAP
0.674Vznik2489 SGWaAP
0.677Publikácia412 SGWaAP
0.679Produkcia1325 SGWaAP
0.680Konkurencieschopnosť1116 SGWaAP
0.681Obnoviteľný499 SGWaAP
0.682Rozvoj2153 SGWaAP