Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hontiansky3288 SGWaAP
0.285hontianska2409 SGWaAP
0.340hontiansky1138 SGWaAP
0.413hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.415Bzovík4398 SGWaAP
0.430Tekov7585 SGWaAP
0.431Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.435Krupina34205 SGWaAP
0.439voznica1492 SGWaAP
0.445Hrušov11941 SGWaAP
0.449zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.458Hrochoť6325 SGWaAP