Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hont6820 SGWaAP
0.325Novohrad10349 SGWaAP
0.402Tekov7585 SGWaAP
0.403Gemer27968 SGWaAP
0.429hontiansky1138 SGWaAP
0.436Malohont3821 SGWaAP
0.484hontianska2409 SGWaAP
0.503Hontiansky3288 SGWaAP
0.528Turiec50969 SGWaAP
0.536Pukanec2906 SGWaAP
0.538novohradský1726 SGWaAP
0.554Zemplín26664 SGWaAP
0.556Pohronie11097 SGWaAP
0.558Spiš60889 SGWaAP
0.566hontianske503 SGWaAP
0.567pohronská1079 SGWaAP
0.569Šariš29909 SGWaAP
0.573gemerské1292 SGWaAP
0.580gemerský4683 SGWaAP
0.581Horehronie16174 SGWaAP
0.582zemplínsky5344 SGWaAP
0.586Hrušov11941 SGWaAP