Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hongkong20920 SGWaAP
0.217Singapur24802 SGWaAP
0.343Malajzia19454 SGWaAP
0.357Peking64053 SGWaAP
0.362Šanghaj16892 SGWaAP
0.369Čína313297 SGWaAP
0.381Thajsko37895 SGWaAP
0.386Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.393Japonsko165460 SGWaAP
0.400Tokio30015 SGWaAP
0.411južná_Kórea6974 SGWaAP
0.415India148157 SGWaAP
0.428Indonézia27622 SGWaAP
0.428Mexiko78990 SGWaAP