Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Holokaust1157 SGWaAP
0.260holokaust40944 SGWaAP
0.469rómsky_holokaust1539 SGWaAP
0.592rasové_násilie1065 SGWaAP
0.610nacizmus17825 SGWaAP
0.616deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.619varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.623Židovský3460 SGWaAP
0.635pogrom4103 SGWaAP
0.637arménska_genocída595 SGWaAP
0.638genocída23098 SGWaAP
0.649Anna_Franková2454 SGWaAP
0.653národné_povstanie6605 SGWaAP
0.655nacistický14728 SGWaAP
0.656genocída_Armén656 SGWaAP