Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hollý31067 SGWaAP
0.313Škultéty16547 SGWaAP
0.386Vajanský19332 SGWaAP
0.425Francisci6950 SGWaAP
0.440Chalupka8421 SGWaAP
0.441Rázus4504 SGWaAP
0.454Novomeský10963 SGWaAP
0.462Matuška8714 SGWaAP
0.476Jilemnický6941 SGWaAP
0.478Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.483Jesenský24036 SGWaAP
0.486Palkovič7163 SGWaAP
0.489Bernolák8299 SGWaAP