Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Holandsko128655 SGWaAP
0.100Belgicko87645 SGWaAP
0.222Nemecko603262 SGWaAP
0.229Dánsko78320 SGWaAP
0.233Luxembursko25876 SGWaAP
0.253Portugalsko79466 SGWaAP
0.258Španielsko207032 SGWaAP
0.270Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.278Švédsko125486 SGWaAP
0.281Írsko91483 SGWaAP
0.291Taliansko310649 SGWaAP
0.293Francúzsko376707 SGWaAP
0.318Litva46038 SGWaAP
0.326Anglicko168283 SGWaAP
0.340Rakúsko298290 SGWaAP
0.341Fínsko90895 SGWaAP
0.342Nórsko86347 SGWaAP
0.354Slovinsko80021 SGWaAP
0.358Estónsko34538 SGWaAP
0.369Rumunsko116902 SGWaAP
0.372Lotyšsko43996 SGWaAP
0.410Británia265870 SGWaAP
0.418Bulharsko90408 SGWaAP
0.419Kanada153866 SGWaAP
0.455Malta35537 SGWaAP
0.462Škótsko32604 SGWaAP
0.463Brazília94977 SGWaAP
0.465Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.466Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.467Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.470Argentína52043 SGWaAP
0.472severné_Írsko14780 SGWaAP
0.474Austrália121328 SGWaAP
0.477Poľsko370602 SGWaAP
0.483Japonsko165460 SGWaAP
0.483Uruguaj10332 SGWaAP
0.491Česko214173 SGWaAP
0.492Mexiko78990 SGWaAP
0.492Alžírsko13945 SGWaAP
0.496Wales20262 SGWaAP
0.502Čile18997 SGWaAP
0.502Grécko216454 SGWaAP
0.503Maďarsko368392 SGWaAP
0.508Chile12490 SGWaAP
0.514Cyprus56320 SGWaAP
0.522Ghana8280 SGWaAP
0.524Kostarika9099 SGWaAP