Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Holandsko128655 SGWaAP
0.100Belgicko87645 SGWaAP
0.222Nemecko603262 SGWaAP
0.229Dánsko78320 SGWaAP
0.233Luxembursko25876 SGWaAP
0.253Portugalsko79466 SGWaAP
0.258Španielsko207032 SGWaAP
0.270Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.278Švédsko125486 SGWaAP
0.281Írsko91483 SGWaAP
0.291Taliansko310649 SGWaAP
0.293Francúzsko376707 SGWaAP
0.318Litva46038 SGWaAP
0.326Anglicko168283 SGWaAP
0.340Rakúsko298290 SGWaAP
0.341Fínsko90895 SGWaAP
0.342Nórsko86347 SGWaAP
0.354Slovinsko80021 SGWaAP
0.358Estónsko34538 SGWaAP
0.369Rumunsko116902 SGWaAP
0.372Lotyšsko43996 SGWaAP
0.410Británia265870 SGWaAP
0.418Bulharsko90408 SGWaAP
0.419Kanada153866 SGWaAP