Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Holandský2747 SGWaAP
0.320Belgický1256 SGWaAP
0.399Portugalský1254 SGWaAP
0.402holandská32786 SGWaAP
0.487Dánsky551 SGWaAP
0.494holandský50778 SGWaAP
0.513Francúzsky3752 SGWaAP
0.537Rumunský1887 SGWaAP
0.541Britský10910 SGWaAP
0.549Španielsky3045 SGWaAP
0.561belgická20288 SGWaAP
0.566Taliansky5899 SGWaAP
0.569Írsky2022 SGWaAP
0.571Austrálsky2573 SGWaAP
0.583holandské9066 SGWaAP
0.585portugalská12990 SGWaAP
0.588belgický29085 SGWaAP
0.592juhoafrická4739 SGWaAP
0.597španielsky92070 SGWaAP
0.603Cyperský1309 SGWaAP
0.604Argentínsky936 SGWaAP
0.607Brazílsky1350 SGWaAP
0.611Kráľovský13285 SGWaAP