Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Holíčsky1327 SGWaAP
0.407holíčska1950 SGWaAP
0.413Budatínsky2600 SGWaAP
0.439budatínska921 SGWaAP
0.471Topoľčiansky2408 SGWaAP
0.476holíčsky2852 SGWaAP
0.513Zámocký4845 SGWaAP
0.520Holíč39659 SGWaAP
0.534Šintavský415 SGWaAP
0.553Rusovský1134 SGWaAP
0.555Drotársky1062 SGWaAP
0.556šintavská412 SGWaAP
0.559kaštieľska649 SGWaAP
0.560Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.561Turniansky1360 SGWaAP
0.562Smolenický639 SGWaAP
0.563Habánsky459 SGWaAP
0.566Gaštanový1482 SGWaAP
0.570Hradný2371 SGWaAP
0.571Vígľašský904 SGWaAP