Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodruša4591 SGWaAP
0.251Hámre8968 SGWaAP
0.267Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.279Ľubietová6926 SGWaAP
0.279štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.319Hodruša_Hámre926 SGWaAP
0.363banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.367Kremnica58848 SGWaAP
0.392Pukanec2906 SGWaAP
0.393Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.400Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.402Vyhňa5328 SGWaAP
0.403Banský6344 SGWaAP
0.408horný_Hámre1333 SGWaAP
0.411štiavnická3106 SGWaAP
0.413špania_Dolina2303 SGWaAP
0.414Hrochoť6325 SGWaAP
0.417Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP