Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodonín9178 SGWaAP
0.211Břeclav5862 SGWaAP
0.320Kroměříž3843 SGWaAP
0.322Uherský_Hradište4107 SGWaAP
0.330Holíč39659 SGWaAP
0.352Zlín27250 SGWaAP
0.355Otrokovice1953 SGWaAP
0.355Uherský_Brod2124 SGWaAP
0.384Olomouc30636 SGWaAP
0.395Svitavy1202 SGWaAP
0.401Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.408Skalica133552 SGWaAP
0.410Karviná7132 SGWaAP
0.412Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.414Prostějov5267 SGWaAP