Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodnotenie4199 SGWaAP
0.412Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.481Zhodnotenie965 SGWaAP
0.512hodnotenie491142 SGWaAP
0.539Posúdenie647 SGWaAP
0.551Zhrnutie1262 SGWaAP
0.555Metodika1577 SGWaAP
0.563Porovnanie2762 SGWaAP
0.563Úroveň3486 SGWaAP
0.571Analýza2643 SGWaAP
0.577Monitorovanie840 SGWaAP
0.577Využitie3638 SGWaAP
0.585Záver9008 SGWaAP
0.591Posudzovanie531 SGWaAP
0.593Klasifikácia1488 SGWaAP
0.596Tabuľka9508 SGWaAP
0.601Priebežný870 SGWaAP
0.607Zlepšenie2297 SGWaAP
0.609Aktivita8904 SGWaAP
0.614Požiadavka5852 SGWaAP
0.615Metóda7160 SGWaAP
0.616Charakteristika2838 SGWaAP
0.621Kontrola9555 SGWaAP
0.622Vybraný4386 SGWaAP
0.624Zlepšovanie412 SGWaAP