Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.339Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.391Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.400Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.401Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.406Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.437Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.442kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.447trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.455Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.467mlynská_niva3108 SGWaAP
0.469Župný_námestie1498 SGWaAP
0.477Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.485Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.489mlynská_Niva945 SGWaAP
0.492Mlynský_Niva914 SGWaAP
0.495Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.511župné_námestie1291 SGWaAP
0.511račianske_mýto1143 SGWaAP
0.518Námestie58800 SGWaAP