Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodžov1067 SGWaAP
0.401Štúrov4963 SGWaAP
0.561Hlinkov1320 SGWaAP
0.562Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.567Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.571Štefánikov2513 SGWaAP
0.588Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.597Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.610Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.617Hurban15758 SGWaAP
0.623Šafárikov663 SGWaAP
0.638Vajanský19332 SGWaAP
0.647Štúr34337 SGWaAP
0.654Masarykov1743 SGWaAP
0.655Kollárov1746 SGWaAP
0.656Hodža9730 SGWaAP
0.661Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.662Hodžova2961 SGWaAP
0.663štúrovec8822 SGWaAP
0.668Hodžovo962 SGWaAP
0.669branecký895 SGWaAP
0.670Novomeský10963 SGWaAP