Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hodža9730 SGWaAP
0.244Hurban15758 SGWaAP
0.329Šrobár3298 SGWaAP
0.358Štúr34337 SGWaAP
0.407Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.462Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.465Francisci6950 SGWaAP
0.469Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.479národovec10698 SGWaAP
0.479štúrovec8822 SGWaAP
0.491Rázus4504 SGWaAP
0.499Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.517Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.521Bernolák8299 SGWaAP
0.527Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.543Štefánik69790 SGWaAP