Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.273mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.285Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.350trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.392Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.420Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.434Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.454Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.464Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.480námestie301334 SGWaAP
0.481mierové_námestie3653 SGWaAP
0.520Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.520Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.521Námestie58800 SGWaAP
0.541Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.558radničné_námestie2159 SGWaAP
0.567Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.567rínok3546 SGWaAP
0.573primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.581Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.585Amfiteáter1889 SGWaAP
0.587Staromestský3732 SGWaAP
0.591kino_Hviezda2367 SGWaAP
0.594kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.595františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.598pešia_zóna36938 SGWaAP
0.600Radnica2981 SGWaAP
0.603Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.604Michalský5895 SGWaAP
0.606medická_záhrada1757 SGWaAP
0.609staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.611hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.616Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.628Morový_stĺp508 SGWaAP
0.630Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.631Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.632Čierny_orol3807 SGWaAP
0.634Vlčinec2127 SGWaAP
0.638nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.642Farský6064 SGWaAP
0.643Pamätník_SNP1379 SGWaAP