Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.273mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.285Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.350trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.392Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.420Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.434Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.454Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.464Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.480námestie301334 SGWaAP
0.481mierové_námestie3653 SGWaAP
0.520Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.520Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.521Námestie58800 SGWaAP
0.541Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.558radničné_námestie2159 SGWaAP
0.567Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.567rínok3546 SGWaAP
0.573primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.581Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.585Amfiteáter1889 SGWaAP
0.587Staromestský3732 SGWaAP
0.591kino_Hviezda2367 SGWaAP