Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinkovo548 SGWaAP
0.490Hlinkov1320 SGWaAP
0.515Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.558Stalinovo946 SGWaAP
0.570Leninovo1335 SGWaAP
0.610Masarykovo1300 SGWaAP
0.647ľudácke435 SGWaAP
0.661protifašistické1133 SGWaAP
0.661autonomistické411 SGWaAP
0.665Hlinkova6543 SGWaAP
0.665Kollárovo1113 SGWaAP
0.666Štefánikovo1272 SGWaAP
0.668vlastenecké1765 SGWaAP
0.668János_Esterházy580 SGWaAP
0.669antifašistické474 SGWaAP
0.674memorandové824 SGWaAP
0.681ľudák3807 SGWaAP
0.686matičné3103 SGWaAP
0.689protikomunistické529 SGWaAP