Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.359gardista7959 SGWaAP
0.382HSĽS7376 SGWaAP
0.443ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.463ľudák3807 SGWaAP
0.463ľudácka1678 SGWaAP
0.467gardistický621 SGWaAP
0.485ľudácky1786 SGWaAP
0.495gardistická876 SGWaAP
0.510nacistická11489 SGWaAP
0.510žandárstvo1179 SGWaAP
0.512Gestapo833 SGWaAP
0.512gestapo6635 SGWaAP
0.514polovojenská3590 SGWaAP
0.517povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.531klérofašistický914 SGWaAP
0.536Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.545antifašista3104 SGWaAP