Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinkova6543 SGWaAP
0.455HSĽS7376 SGWaAP
0.545hlinková1143 SGWaAP
0.547Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.567Hlinkový771 SGWaAP
0.570ľudácka1678 SGWaAP
0.578Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.585autonomistická856 SGWaAP
0.585ľudák3807 SGWaAP
0.594protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.606robotnícka20481 SGWaAP
0.607Masarykova6608 SGWaAP
0.615Kuzmány8759 SGWaAP
0.615KSS34967 SGWaAP
0.619Robotnícky2659 SGWaAP
0.630autonomista887 SGWaAP
0.630Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.630Kollárova7773 SGWaAP
0.632Krajinský3362 SGWaAP