Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinkov1320 SGWaAP
0.480ľudácky1786 SGWaAP
0.488Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.490Hlinkovo548 SGWaAP
0.510ľudák3807 SGWaAP
0.525Kollárov1746 SGWaAP
0.550Štefánikov2513 SGWaAP
0.559Masarykov1743 SGWaAP
0.561Hodžov1067 SGWaAP
0.567Štúrov4963 SGWaAP
0.581antifašistický1344 SGWaAP
0.589autonomistický572 SGWaAP
0.591Hlinka30582 SGWaAP
0.592hlasista1119 SGWaAP
0.608Šrobár3298 SGWaAP
0.609János_Esterházy580 SGWaAP
0.613ľudácka1678 SGWaAP
0.614Tisový951 SGWaAP
0.616Hurban15758 SGWaAP
0.616HSĽS7376 SGWaAP
0.618čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.619Tiso32737 SGWaAP
0.627protifašistický1786 SGWaAP
0.630davista1019 SGWaAP
0.632protikomunistický950 SGWaAP
0.633ľudáctvo731 SGWaAP
0.637Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.642Hlinkova6543 SGWaAP
0.643národovec10698 SGWaAP
0.643gardistický621 SGWaAP
0.644ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.645autonomista887 SGWaAP
0.649Leninov2572 SGWaAP
0.650Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.651Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.654Husák14245 SGWaAP
0.654národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.654Milan_Hodža4911 SGWaAP
0.655gardista7959 SGWaAP
0.657tisový501 SGWaAP
0.657Hitlerov6147 SGWaAP
0.657Stalinov3358 SGWaAP
0.659Štúr34337 SGWaAP