Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlinka30582 SGWaAP
0.452Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.529Škultéty16547 SGWaAP
0.531Rázus4504 SGWaAP
0.571Šrobár3298 SGWaAP
0.575Juriga6211 SGWaAP
0.575Markuš4659 SGWaAP
0.575Novomeský10963 SGWaAP
0.580Masaryk29327 SGWaAP
0.590Matuška8714 SGWaAP
0.591Kmeť17262 SGWaAP
0.591Hlinkov1320 SGWaAP
0.596Zemko5330 SGWaAP
0.596Clementis7012 SGWaAP
0.599Kútny2939 SGWaAP
0.599Hudec31493 SGWaAP
0.601Mikula17712 SGWaAP
0.604Húska7297 SGWaAP