Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlavná17650 SGWaAP
0.424nám31444 SGWaAP
0.456Mäsiarsky927 SGWaAP
0.460Hviezdoslavov2686 SGWaAP
0.467Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.484Kováčsky1494 SGWaAP
0.490Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.498mlynská4633 SGWaAP
0.499Jarkova1956 SGWaAP
0.500Staničný2548 SGWaAP
0.505Kukučínova7939 SGWaAP
0.511Štefánikova24133 SGWaAP
0.515Budovateľský1712 SGWaAP
0.520Cintorínsky1965 SGWaAP
0.527Šafárikova3460 SGWaAP
0.529Mlynský5015 SGWaAP
0.532Alžbetina3219 SGWaAP