Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hlasovanie1631 SGWaAP
0.485hlasovanie209481 SGWaAP
0.566Prítomný739 SGWaAP
0.584hlasovať167463 SGWaAP
0.594Schválenie1898 SGWaAP
0.642Uznesenie6035 SGWaAP
0.651Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.662Rokovanie1632 SGWaAP
0.666Poslanec7225 SGWaAP
0.674Starosta3992 SGWaAP
0.680Volebný755 SGWaAP
0.682Zasadnutie401 SGWaAP
0.696miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.700MsZ50628 SGWaAP
0.701nehlasovať13497 SGWaAP
0.702Návrh15566 SGWaAP
0.704Zverejnený811 SGWaAP
0.704Nájom606 SGWaAP