Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hitlerova5611 SGWaAP
0.292nacistická11489 SGWaAP
0.335Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.378Hitlerov6147 SGWaAP
0.416Stalinova3861 SGWaAP
0.423nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.424Hitler54756 SGWaAP
0.435Hitlerovo2099 SGWaAP
0.447nacista32919 SGWaAP
0.473nacistický14728 SGWaAP
0.504nacistická_ideológia910 SGWaAP
0.527nacistické3644 SGWaAP
0.540fašistické5633 SGWaAP
0.544Stalinov3358 SGWaAP
0.547Stalin32834 SGWaAP
0.549sovietska44297 SGWaAP
0.554nacizmus17825 SGWaAP
0.557fašistická11983 SGWaAP