Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hitlerov6147 SGWaAP
0.286Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.328Stalinov3358 SGWaAP
0.359Hitler54756 SGWaAP
0.367nacistický14728 SGWaAP
0.378Hitlerova5611 SGWaAP
0.401Hitlerovo2099 SGWaAP
0.429nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.431nacista32919 SGWaAP
0.487Stalin32834 SGWaAP
0.500nacistická11489 SGWaAP
0.552nacistický_pohlavár684 SGWaAP
0.559nacizmus17825 SGWaAP
0.561nacistické3644 SGWaAP