Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hitler54756 SGWaAP
0.240Stalin32834 SGWaAP
0.258Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.293nacista32919 SGWaAP
0.355nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.359Hitlerov6147 SGWaAP
0.404hitler734 SGWaAP
0.422nacizmus17825 SGWaAP
0.424Hitlerova5611 SGWaAP
0.440Hitlerovo2099 SGWaAP
0.445Tiso32737 SGWaAP
0.449fašistické5633 SGWaAP
0.458Spojenec1845 SGWaAP
0.483sionista5471 SGWaAP
0.486nacistický14728 SGWaAP
0.486Soviet12360 SGWaAP
0.487Lenin23668 SGWaAP