Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Historický_revue772 SGWaAP
0.554Knižný_revue1505 SGWaAP
0.586revue16663 SGWaAP
0.588archivistika467 SGWaAP
0.601mesačník24531 SGWaAP
0.628Romboid1759 SGWaAP
0.632etnologická_rozprava853 SGWaAP
0.633časopis412849 SGWaAP
0.634Revue3379 SGWaAP
0.635romboid2443 SGWaAP
0.641Almanach566 SGWaAP
0.643Vlastivedný764 SGWaAP
0.644týždenník82345 SGWaAP
0.645Obzor2647 SGWaAP
0.646Zborník1046 SGWaAP
0.649dvojmesačník1900 SGWaAP
0.651Dejiny4638 SGWaAP
0.652národopis4509 SGWaAP
0.659národná_obroda3976 SGWaAP
0.664ISSN12365 SGWaAP
0.665Publicistika711 SGWaAP
0.666Encyklopédia2428 SGWaAP
0.669dvojčíslo3062 SGWaAP
0.674knižná_revue1851 SGWaAP
0.679dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.680Časopis2331 SGWaAP
0.687Historický_ústav4721 SGWaAP
0.689monotematické682 SGWaAP
0.692Etnologický_rozprava1090 SGWaAP
0.693Ročenka726 SGWaAP