Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Historický_revue772 SGWaAP
0.554Knižný_revue1505 SGWaAP
0.586revue16663 SGWaAP
0.588archivistika467 SGWaAP
0.601mesačník24531 SGWaAP
0.628Romboid1759 SGWaAP
0.632etnologická_rozprava853 SGWaAP
0.633časopis412849 SGWaAP
0.634Revue3379 SGWaAP
0.635romboid2443 SGWaAP
0.641Almanach566 SGWaAP
0.643Vlastivedný764 SGWaAP
0.644týždenník82345 SGWaAP
0.645Obzor2647 SGWaAP
0.646Zborník1046 SGWaAP
0.649dvojmesačník1900 SGWaAP