Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Historický15962 SGWaAP
0.499historický228804 SGWaAP
0.547historická280827 SGWaAP
0.556Národopisný1704 SGWaAP
0.572Kultúrny10836 SGWaAP
0.579História4950 SGWaAP
0.579Etnografický1007 SGWaAP
0.584Vlastivedný764 SGWaAP
0.605Múzeum36161 SGWaAP
0.605Dejiny4638 SGWaAP
0.608Pamiatka1882 SGWaAP
0.615národopisná4178 SGWaAP
0.640Renesančný841 SGWaAP
0.642Sakrálny669 SGWaAP
0.643Stredoveký1036 SGWaAP
0.645národopisný2491 SGWaAP
0.648Archeologický1046 SGWaAP
0.649etnografická3175 SGWaAP
0.650Hrada1954 SGWaAP
0.654Zborník1046 SGWaAP
0.655etnografický3092 SGWaAP
0.655Literatúra3610 SGWaAP
0.656historicko4412 SGWaAP