Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000História4950 SGWaAP
0.440Dejiny4638 SGWaAP
0.579Historický15962 SGWaAP
0.591história763158 SGWaAP
0.600Literatúra3610 SGWaAP
0.608Stručný2401 SGWaAP
0.612dejiny395698 SGWaAP
0.620Prednáška2755 SGWaAP
0.631Minulosť1033 SGWaAP
0.635Sprievodca4224 SGWaAP
0.638Vlastivedný764 SGWaAP
0.643Udalosť7392 SGWaAP
0.646Filozofia1529 SGWaAP
0.654Umenie10218 SGWaAP
0.656Zborník1046 SGWaAP
0.659Úvod2616 SGWaAP
0.661Odkaz5401 SGWaAP
0.664Pamiatka1882 SGWaAP
0.665Encyklopédia2428 SGWaAP
0.669Zaujímavosť2682 SGWaAP
0.673Téma4695 SGWaAP