Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hermann6390 SGWaAP
0.211Hans23746 SGWaAP
0.222Heinrich7506 SGWaAP
0.225Franz16644 SGWaAP
0.231Friedrich9350 SGWaAP
0.250Wilhelm8603 SGWaAP
0.265Karl20338 SGWaAP
0.279Wolfgang11438 SGWaAP
0.282Johann12645 SGWaAP
0.285Walter23551 SGWaAP
0.292Otto21825 SGWaAP
0.317Gerhard5985 SGWaAP
0.317Helmut5671 SGWaAP
0.323Ludwig8449 SGWaAP
0.323Alfred10931 SGWaAP
0.332Herbert9497 SGWaAP
0.352Ernst10958 SGWaAP
0.361Georg17986 SGWaAP
0.368Kurt11559 SGWaAP