Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Hercegovina26264 SGWaAP
0.038Bosna48831 SGWaAP
0.238Macedónsko27312 SGWaAP
0.269čierna_Hora14960 SGWaAP
0.297Albánsko25340 SGWaAP
0.327Moldavsko17226 SGWaAP
0.352Srbsko107024 SGWaAP
0.377Litva46038 SGWaAP
0.379Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.382Gruzínsko36146 SGWaAP
0.382Slovinsko80021 SGWaAP
0.385Arménsko15050 SGWaAP
0.388Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.401Rumunsko116902 SGWaAP
0.428Bulharsko90408 SGWaAP
0.431Lotyšsko43996 SGWaAP
0.434Chorvátsko136871 SGWaAP
0.438Kosovo61689 SGWaAP
0.454čierna_Hor2068 SGWaAP
0.458bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.462Estónsko34538 SGWaAP
0.472Bielorusko57873 SGWaAP
0.476Alžírsko13945 SGWaAP
0.481Turecko161488 SGWaAP
0.498Tadžikistan5042 SGWaAP
0.503Juhoslávia39201 SGWaAP
0.508Kazachstan27404 SGWaAP
0.508bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.514Portugalsko79466 SGWaAP
0.522Belgicko87645 SGWaAP
0.522Uzbekistan9592 SGWaAP
0.526Jordánsko14105 SGWaAP
0.534Maďarsko368392 SGWaAP
0.534severné_Írsko14780 SGWaAP
0.534Libanon22686 SGWaAP
0.535Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.539Tunisko20811 SGWaAP
0.541bosnianske1262 SGWaAP
0.542Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.543Luxembursko25876 SGWaAP
0.543Cyprus56320 SGWaAP
0.545Sarajevo15266 SGWaAP
0.546Kamerun7906 SGWaAP
0.548Nigéria18023 SGWaAP