Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Henrich21216 SGWaAP
0.333Fridrich13041 SGWaAP
0.364Karol176736 SGWaAP
0.403Ľudovít74043 SGWaAP
0.423Žigmund10064 SGWaAP
0.434Eduard41538 SGWaAP
0.453Filip117247 SGWaAP
0.458Ferdinand34014 SGWaAP
0.481Gregor43424 SGWaAP
0.491Viliam58135 SGWaAP
0.493Matej134808 SGWaAP
0.493Leopold14916 SGWaAP
0.495Maximilián9460 SGWaAP
0.501Vladislav18274 SGWaAP
0.508Frederik5042 SGWaAP
0.518vojvoda28122 SGWaAP
0.524František265170 SGWaAP
0.531Richard151668 SGWaAP
0.538Gejza16663 SGWaAP
0.541Štefan306491 SGWaAP
0.543Imrich45405 SGWaAP
0.545Rudolf87494 SGWaAP