Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Helsinki23487 SGWaAP
0.293Štokholm20230 SGWaAP
0.295Göteborg9269 SGWaAP
0.343Riga16289 SGWaAP
0.358Kodaň22899 SGWaAP
0.366Oslo19225 SGWaAP
0.371Petrohrad32907 SGWaAP
0.382Minsk18100 SGWaAP
0.406lotyšská_Riga1053 SGWaAP
0.412Tallinn3903 SGWaAP
0.439švédsky_Göteborg789 SGWaAP
0.442Zürich19507 SGWaAP
0.449Vancouver38910 SGWaAP
0.461dánska_Kodaň733 SGWaAP
0.461Amsterdam30453 SGWaAP
0.462Londýn233005 SGWaAP