Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Helénsky414 SGWaAP
0.422helénska1249 SGWaAP
0.464Cyperský1309 SGWaAP
0.573Macedónsky1314 SGWaAP
0.601holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.607nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.624dánske_kráľovstvo856 SGWaAP
0.638Estónsky532 SGWaAP
0.642Litovský999 SGWaAP
0.645švajčiarska_konfederácia1853 SGWaAP
0.659luxemburské1299 SGWaAP
0.660Grécko216454 SGWaAP
0.667cyperská10400 SGWaAP
0.667Lotyšský629 SGWaAP
0.667Portugalský1254 SGWaAP
0.670cyperský6429 SGWaAP
0.671Nikózia5274 SGWaAP
0.679Grécky2087 SGWaAP
0.683cyperské1393 SGWaAP
0.688Zastupiteľský674 SGWaAP
0.689Kazašský513 SGWaAP