Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Heinrich7506 SGWaAP
0.188Friedrich9350 SGWaAP
0.220Hans23746 SGWaAP
0.222Hermann6390 SGWaAP
0.235Wilhelm8603 SGWaAP
0.262Johann12645 SGWaAP
0.306Franz16644 SGWaAP
0.307Karl20338 SGWaAP
0.329Alfred10931 SGWaAP
0.331Wolfgang11438 SGWaAP
0.340Ludwig8449 SGWaAP
0.347Ernst10958 SGWaAP
0.356Otto21825 SGWaAP
0.366Gerhard5985 SGWaAP
0.375Konrad3997 SGWaAP
0.377Walter23551 SGWaAP
0.399Johannes8038 SGWaAP
0.400Georg17986 SGWaAP
0.406Herbert9497 SGWaAP