Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Harmanec10332 SGWaAP
0.374Ľubietová6926 SGWaAP
0.405Riečka2016 SGWaAP
0.410Poniky6335 SGWaAP
0.415Polhora7127 SGWaAP
0.421Podkonice4253 SGWaAP
0.427Ľupča17806 SGWaAP
0.433Baláže2798 SGWaAP
0.449Valaský6279 SGWaAP
0.459čierny_Balog12426 SGWaAP
0.473Hodruša4591 SGWaAP
0.475pohronská_Polhora1914 SGWaAP
0.488Hámre8968 SGWaAP