Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hans23746 SGWaAP
0.211Hermann6390 SGWaAP
0.220Heinrich7506 SGWaAP
0.225Wolfgang11438 SGWaAP
0.252Friedrich9350 SGWaAP
0.259Karl20338 SGWaAP
0.274Franz16644 SGWaAP
0.281Wilhelm8603 SGWaAP
0.282Helmut5671 SGWaAP
0.287Carl20434 SGWaAP
0.290Walter23551 SGWaAP
0.305Johann12645 SGWaAP
0.307Alfred10931 SGWaAP
0.313Ludwig8449 SGWaAP
0.315Kurt11559 SGWaAP
0.318Gerhard5985 SGWaAP
0.334Konrad3997 SGWaAP
0.342Herbert9497 SGWaAP
0.342Joachim9046 SGWaAP