Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Halič9814 SGWaAP
0.468Bukovina2151 SGWaAP
0.486haličský1036 SGWaAP
0.492Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.503bukovina2170 SGWaAP
0.520Huta12878 SGWaAP
0.529Uhorský5334 SGWaAP
0.530Utekáč3012 SGWaAP
0.533Novohrad10349 SGWaAP
0.537Kalinov3396 SGWaAP
0.538Ďarmoty2472 SGWaAP
0.547Divín8081 SGWaAP
0.550Jablonka2150 SGWaAP
0.560Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.562Ľvov8285 SGWaAP
0.565Užhorod11455 SGWaAP
0.569haličská1040 SGWaAP
0.575Kokava10371 SGWaAP
0.577banát1545 SGWaAP
0.578Prusko7458 SGWaAP
0.580Vyšný8987 SGWaAP
0.582Ľubietová6926 SGWaAP
0.583Šahy14767 SGWaAP
0.593Hontiansky3288 SGWaAP
0.595Fiľakovo21901 SGWaAP
0.596vyšná6392 SGWaAP