Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.333habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.384habsburské824 SGWaAP
0.443habsburská2478 SGWaAP
0.456monarchia26468 SGWaAP
0.471uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.496Uhorsko90302 SGWaAP
0.498Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.516franská_ríša1389 SGWaAP
0.534uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.535osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.537Franský_ríša989 SGWaAP
0.540osmanské1116 SGWaAP
0.549Habsburgovci8710 SGWaAP