Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Habsburský1841 SGWaAP
0.174habsburský3387 SGWaAP
0.284uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.295Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.314Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.338lotrinský1372 SGWaAP
0.344Habsburgovci8710 SGWaAP
0.345Žigmund10064 SGWaAP
0.346Lotrinský1052 SGWaAP
0.350arcivojvoda2732 SGWaAP
0.357cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.361habsburská2478 SGWaAP
0.364Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.366uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.370uhorský_trón2265 SGWaAP
0.378habsburské824 SGWaAP
0.394Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.413kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.413cisár81604 SGWaAP
0.417arciknieža1160 SGWaAP
0.423Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.425Anjouovci901 SGWaAP
0.426panovník51690 SGWaAP
0.432Ferdinand34014 SGWaAP
0.457Jagelovci427 SGWaAP
0.461cisárovná8046 SGWaAP
0.463uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.465Fridrich13041 SGWaAP
0.473uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.474Arpádovci1890 SGWaAP
0.476palatín7542 SGWaAP
0.481bulharský_cár838 SGWaAP
0.486ruský_cár3364 SGWaAP
0.488gróf58759 SGWaAP
0.493uhorský26642 SGWaAP
0.494Luxemburský1619 SGWaAP