Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Habsburgovci8710 SGWaAP
0.261habsburský3387 SGWaAP
0.314habsburská2478 SGWaAP
0.326uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.344Habsburský1841 SGWaAP
0.402uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.406habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.409panovník51690 SGWaAP
0.411Anjouovci901 SGWaAP
0.412panovnícky_rod963 SGWaAP
0.416cisárska10525 SGWaAP
0.419uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.420monarchia26468 SGWaAP
0.421Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.430habsburské824 SGWaAP
0.433Arpádovci1890 SGWaAP
0.442Uhorsko90302 SGWaAP
0.446Bourbonovci674 SGWaAP
0.450uhorský26642 SGWaAP
0.450Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.457Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.459absolutizmus2712 SGWaAP
0.461cisár81604 SGWaAP
0.461Přemyslovci929 SGWaAP