Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000HZDS153284 SGWaAP
0.228SDĽ60375 SGWaAP
0.266ZRS9042 SGWaAP
0.272SDKÚ146716 SGWaAP
0.284KDH226712 SGWaAP
0.307SNS155839 SGWaAP
0.318Mečiarovo_HZDS641 SGWaAP
0.328Vladimír_Mečiar40509 SGWaAP
0.373mečiarovec2429 SGWaAP
0.380ĽS26770 SGWaAP
0.380HZD7130 SGWaAP
0.384Smer21920 SGWaAP
0.387KSS34967 SGWaAP
0.392Mečiarov6216 SGWaAP
0.417ANO36753 SGWaAP
0.423SMK83561 SGWaAP