Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000HSĽS7376 SGWaAP
0.299ľudák3807 SGWaAP
0.382Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.387KSS34967 SGWaAP
0.394KSČ23660 SGWaAP
0.421ľudácka1678 SGWaAP
0.426agrárnik1551 SGWaAP
0.433ľudácky1786 SGWaAP
0.439ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.455Hlinkova6543 SGWaAP
0.461autonomista887 SGWaAP
0.467Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.469autonomistická856 SGWaAP
0.494autonomistický572 SGWaAP
0.503Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.512Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.513katolícke_duchovenstvo673 SGWaAP
0.515autonomistické411 SGWaAP