Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Hámre8968 SGWaAP
0.251Hodruša4591 SGWaAP
0.360Breh5630 SGWaAP
0.376Ľubietová6926 SGWaAP
0.380Hodruša_Hámre926 SGWaAP
0.395Voznica1087 SGWaAP
0.400horný_Hámre1333 SGWaAP
0.402Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.407Belá38812 SGWaAP
0.424Huta12878 SGWaAP
0.425Baňa33652 SGWaAP
0.429voznica1492 SGWaAP
0.431štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.435Dúbrava4035 SGWaAP
0.436Hrochoť6325 SGWaAP