Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gustáv13932 SGWaAP
0.276Viliam58135 SGWaAP
0.280Július60517 SGWaAP
0.324Karol176736 SGWaAP
0.329Ľudovít74043 SGWaAP
0.340Rudolf87494 SGWaAP
0.344Emil53536 SGWaAP
0.351Eugen24110 SGWaAP
0.365Štefan306491 SGWaAP
0.371Anton131324 SGWaAP
0.382Jozef757102 SGWaAP
0.388Dezider6726 SGWaAP
0.392Teodor10329 SGWaAP
0.395Ladislav194069 SGWaAP
0.403Koloman9239 SGWaAP
0.414Bohuslav7676 SGWaAP
0.414Alojz21629 SGWaAP
0.415Imrich45405 SGWaAP
0.419Alfréd5697 SGWaAP
0.419Adolf10401 SGWaAP
0.420Eduard41538 SGWaAP
0.423František265170 SGWaAP
0.437Otto21825 SGWaAP
0.438Gustav8164 SGWaAP