Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Gruzínsko36146 SGWaAP
0.163Arménsko15050 SGWaAP
0.184Moldavsko17226 SGWaAP
0.218Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.270Albánsko25340 SGWaAP
0.281Macedónsko27312 SGWaAP
0.282Kirgizsko6975 SGWaAP
0.287Kazachstan27404 SGWaAP
0.292Uzbekistan9592 SGWaAP
0.302Turecko161488 SGWaAP
0.304Tadžikistan5042 SGWaAP
0.310Bielorusko57873 SGWaAP
0.314čierna_Hora14960 SGWaAP
0.341Ukrajina298992 SGWaAP
0.348Abcházsko5568 SGWaAP
0.362Bosna48831 SGWaAP
0.373Alžírsko13945 SGWaAP
0.376Turkménsko3519 SGWaAP
0.382Hercegovina26264 SGWaAP
0.386Irán91996 SGWaAP
0.394Litva46038 SGWaAP
0.409Jordánsko14105 SGWaAP
0.418Rusko609061 SGWaAP
0.419Estónsko34538 SGWaAP
0.420Bulharsko90408 SGWaAP
0.424Kosovo61689 SGWaAP
0.425južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.434Srbsko107024 SGWaAP
0.438Tbilisi8383 SGWaAP
0.439Lotyšsko43996 SGWaAP
0.443Libanon22686 SGWaAP
0.449Čečensko14663 SGWaAP
0.460Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.464Rumunsko116902 SGWaAP
0.469Maroko23932 SGWaAP
0.470Južný_Osetsko1190 SGWaAP
0.471čierna_Hor2068 SGWaAP
0.472Tunisko20811 SGWaAP
0.474Kaukaz12277 SGWaAP
0.474Sudán12918 SGWaAP
0.477Pakistan36417 SGWaAP
0.479Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.480ruská_federácia27279 SGWaAP
0.480Líbya33086 SGWaAP
0.482Balkán29654 SGWaAP